آرشیو دسته بندی: سایر

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز شمال آفریقا اوران الجزایر 

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز شمال آفریقا اوران الجزایر تاریخ شروع: یکشنبه 98/12/25 (03/15/2020) تاریخ پایان: چهارشنبه 98/12/28 (03/18/2020) زمان بازدید: 9 الی 18:30 نوع نمایشگاه: بین المللی وب سایت: napec-dz.com

نمایشگاه بین المللی ساختمان بورسا – ترکیه

نمایشگاه بین المللی ساختمان بورسا – ترکیه

نمایشگاه بین المللی ساختمان بورسا – ترکیه تاریخ شروع:   پنج شنبه 21 /01/ 99  Thu 09 April 20 تاریخ پایان:   یکشنبه 24 /01/ 99  Sun 12 April 20   سایت: www.tuyap.com.tr

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان برلین – آلمان 2020

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان برلین – آلمان 2020

Bautec   نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان برلین – آلمان 2020 تاریخ شروع:   سه شنبه 29/11/ 98     Tue 18 February 20   تاریخ پایان:   جمعه 02/12/ 98  Fri 21 February 20   سایت:   www.bautec.com

نمایشگاه بین المللی کشاورزی قونیه – ترکیه

نمایشگاه بین المللی کشاورزی قونیه – ترکیه

نمایشگاه بین المللی کشاورزی قونیه – ترکیه تاریخ شروع: پنجشنبه  (29/12/98)Thu 19 March 20 تاریخ پایان: دوشنبه   (04/01/99)Mon 23 March 20 نوع نمایشگاه: بین المللی وب سایت: www.tuyap.com.tr

نمایشگاه بین المللی اسباب بازی استانبول – ترکیه

نمایشگاه بین المللی اسباب بازی استانبول – ترکیه

نمایشگاه بین المللی اسباب بازی استانبول – ترکیه تاریخ شروع: پنجشنبه  (29/12/98)Thu 19 March 20 تاریخ پایان: دوشنبه  (04/01/99)Mon 23 March 20 نوع نمایشگاه: بین المللی وب سایت: www.tuyap.com.tr

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی استانبول – ترکیه 2020

expomed Eurasia نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی استانبول – ترکیه 2020 تاریخ شروع: پنجشنبه 98/12/29 (03/19/2020) تاریخ پایان: یکشنبه 99/01/03 (03/22/2020) نوع نمایشگاه: بین المللی وب سایت: expomedistanbul.com   بخش های نمایشگاهی: پزشکی و تجهیزات بیمارستانی

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی، کشتی سازی و فراساحل سنگاپور 2020

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی، کشتی سازی و فراساحل سنگاپور 2020 تاریخ شروع: چهارشنبه 98/12/28 (03/18/2020) تاریخ پایان: جمعه 99/01/01 (03/20/2020) نوع نمایشگاه: بین المللی وب سایت: ktp.ir   بخش های نمایشگاهی: حمل و نقل (دریایی، هوایی و زمینی)

نمایشگاه بین المللی سازگاری الکترومغناطیسی اشتوتگارت – آلمان 2020

EMV نمایشگاه بین المللی سازگاری الکترومغناطیسی اشتوتگارت – آلمان 2020 تاریخ شروع: سه شنبه 98/12/27 (03/17/2020) تاریخ پایان: پنجشنبه 98/12/29 (03/19/2020) نوع نمایشگاه: بین المللی وب سایت: corporate.mesago.com

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل مسکو – روسیه 2020

Cabex نمایشگاه بین المللی سیم و کابل مسکو – روسیه 2020 تاریخ شروع: سه شنبه 98/12/27 (03/17/2020) تاریخ پایان: پنجشنبه 98/12/29 (03/19/2020) نوع نمایشگاه: بین المللی وب سایت: cabex.ru

نمایشگاه بین المللی تهیه غذا و خدمات غذایی هامبورگ – آلمان 2020

Internorga نمایشگاه بین المللی تهیه غذا و خدمات غذایی هامبورگ – آلمان 2020 تاریخ شروع: جمعه 98/12/23 (03/13/2020) تاریخ پایان: سه شنبه 98/12/27 (03/17/2020) نوع نمایشگاه: بین المللی وب سایت: internorga.com