آتلیه پشتیبانی

«کانون تبلیغات و آگهی مداد نقره» بخش فعالی به نام «پشتیبانی» را در زیرمجموعه‌ی خود دارد. در این بخش ارتباطی پویا و موثر میان سفارش‌دهندگان و موسسه‌های فرهنگی و تجاری معتبر ایجاد می‌گردد. در قسمت پشتیبانی، مداد نقره از بین شرکت‌های به‌نام عضو خانواده‌ی خود برای مشتریان عزیز  خود حامی مالی جذب می‌کند و توسط کارشناسان خبره‌ی خود بر فرایند تبلیغات و چاپ و کیفیت آثار تولید شده نظارت خواهد کرد. در این بخش با حمایت و پشتیبانی مالی شرکت‌های مرتبط با مداد نقره، برای مشتریان هدایای تبلیغاتی نیز با کیفیت ویژه طراحی و تولید خواهد شد.