آتلیه طراحی گرافیک

«کانون تبلیغات و آگهی مداد نقره» در کنار کار تخصصی طراحی بسته‌بندی، در کلیه‌ی حوزه‌های طراحی نیز اعم از طراحی گرافیک هویت‌سازی و نشانه‌های تجاری، اوراق اداری، طراحی پوستر و بنرهای شهری، عکاسی صنعتی و تبلیغاتی و… خدمات حرفه‌ای ارایه می‌دهد.